Velkommen til Dansk Kildemærknings Forum – DKF

Akustisk Magnetisk Kildemærkning er et koncept, hvor producenten/leverandøren påsætter en alarmlabel på produktet før levering til detaillisten. Alarm labelen vil så aktiveres i butikkens varesikringssystem, såfremt den ikke er blevet deaktiveret ved køb, hvorved butikstyveri reduceres. Ud over den umiddelbare fordel, nemlig reduceret svind, er der flere fordele ved kildemærkning for både leverandør og detaillist.

Blandt andet giver kildemærkning:

  • Markedsførings parameter i forhold til konkurrenter
  • Hurtigere og enklere mærkning sparer tid til mærkning for personalet i butikkerne
  • Bedre muligheder for at “skjule” alarm labelen og derved reducere risikoen for, at en butikstyv tager alarm labelen af produktet
  • Sikring af produkterne giver mulighed for åbent display af produkterne og deraf øget salg
  • Varerne er “hyldeklare” ved levering
  • Muliggør reduktion af emballage og reducerede emballage omkostninger
  • Varer er ikke ”out of stock”, sikrer pålidelig produkt tilgængelighed i butikken